Vil du svare på noen spørsmål?

Spørsmålene under er utviklet av overlege Anikken Østensen, lege og forsker Embjørg Wollen og klinisk sosionom Sissel Berg Haveraaen på Rikshospitalet. De er laget fordi de ønsker en oversikt over hvilken informasjon den med leverdiagnosen har og hvordan Rikshospitalet, i samarbeid med Leverforeningen, kan bli bedre på kommunikasjon mellom ungdom og legen.

Spørsmålene er beregnet til barn og unge fra 13 – 18 år.

 

Her kan du anonymt svare på spørsmålene