Dine rettigheter

Forskning viser at dårlige overganger kan ha store helsemessige konsekvenser.

12-16 år = forberedelser

17-18 år = overføring

19-25 år = ung voksen

For å gjøre overgangene så god som mulig kan du se under her hva som er dine rettigheter i forskjellige overganger.

 

Som barn og ung i helsesystemet har du ulike rettigheter.

Fra du er 12 år kan du:

 

Fra du er 16 år kan du:

 

Når du er 18 år er du myndig og bestemmer over deg selv.

 

Hva kan jeg få hjelp til pga min sykdom når jeg er:

 • Skoleelev
 • Student
 • Skal søke studielån
 • Skal søke jobb
 • Skal søke ung ufør
 • Skal søke boliglån

 

Skoleeelv

Man kan ha rett til tilpasset undervisning når man har en kronisk sykdom eller funksjonshemming. Det betyr for eksempel at om du blir fort sliten, så kan du få en avtale om at du trenger flere pausesr eller færre oppgaver. Dette er avtaler som den enkelte må gjøre med sin lærer ut fra hva som er behovet hos deg.

Du har rett til utvidet tid på tentamen og eksamen.

Du kan få 10 ekstra fraværsdager.

Behovet må dokumenteres med legeerklæring fra den legen som behandler deg – f.eks. en av leverlegene på Rikshospitalet.

Det aller viktigste du skal vite om, er at du bør ha en kontaktperson du har tillit til på skolen – f.eks. klassestyrer, sosiallærer, rådgiver.

Rådgiver på skolen hjelper deg å søke om opptak til videregående skole. Rådgiver på vgs kan hjelpe deg å søke om studieplass på høyskole og universitetet.

Rådgiver er en svært sentral person som kan hjelpe deg med mange spørsmål du lurer på om skole og utdanning.


Linker:


Student

Når du er student kan du søke om:

 • Ekstra tid på eksamen
 • Mulighet for å hvile eller bevege deg under eksamen
 • Tekniske hjelpemidler som f.eks. egen programvare, diktafon, hvilebenk, regulerbar stol eller bord
 • Mulighet for skjermet plass eller mindre rom eller enerom

Dette må det søkes om på eget søknadsskjema på ditt universitet/høyskole med dokumentasjon fra lege.

Universitetet har også egen helsetjeneste hvor du kan få samtale med psykolog, sosionom og rådgiver.

Gå inn på nettsiden til ditt universitet eller høyskole for mer informasjon.Studielån

Når du skal studere på høyskole eller universitet, så må du søke om studeilån og stipend fra Lånekassen. Stipend er penger du ikke må betale tilbake til Lånekassen.

Hvis du blir syk når du studerer, kan du søke om sykestipend. Det betyr at du får gjort om ditt lån til stipend inntil 4 mnd og 15 dager per semester. 1 semester er fra august til juni. Det er et eget søknadskjema på lanekassen.no hvor også legen din må dokumentere at du har vært syk. Det er også mulig å søke om å få stipend i sommermånedene med legeeklæring.

Hvis du pga din sykdom eller funksjonshemming ikke kan jobbe ved siden av studiene, så kan du søke om ekstrastipend.

NB! Da kan du ikke jobbe noe ved siden av studiene fra 16/8-15/6. Da kan du kun ha sommerjobb fra 16/6-15/8. Her må du også søke på eget skjema med dokumentasjon fra lege.


Når du skal søke jobb

Må jeg fortelle arbeidsgiver hva som feiler meg?

Her er det ikke mulig å gi et presist svar.

Når du får sykemelding av fastlegen din, så har ikke arbeidsgiver rett til å se hva som feiler deg. Men når du kommer til intervju på en ny jobb og vet at du har spesielle behov pga din sykdom – som f.eks. at du vet at du må ha hvilepauser flere ganger per dag, så bør du vurdere å være ærlig ovenfor arbeidsgiver med en gang.

Hvis du får jobben og forteller etterpå at du har flere spesielle behov, så kan arbeidsgiver føle seg lurt og ikke få full tillit til deg.

Dersom du søker en jobb du selv mener du skal klare og så etterpå opplever at den er mer krevende enn du trodde pga din sykdom, så er det lettere å komme med arbeidsgiver etterpå for å få tilrettelegging på arbeidsplassen.

De fleste arbeidsgivere vil gjøre mest mulig for at arbeidstaker skal mestre jobben sin!


Skal søke ung ufør

Heldigvis er det sjelden at unge uføre – som betyr at du pga din sykdom eller skade ikke kan ha en jobb.

For å kunne søke om uførepensjon hos NAV, så må du:

 • være mellom 18 – 67 år
 • du må ha gjennomført behndling for sykdommen eller skaden
 • du må ha prøvd deg i arbeidsrettede tiltak

Hvis du aldri har vært i jobb, så får du det vi kaller minstepensjon. Hvis du er student og blir ufør, så kan hele eller deler av studielånet slettes.

 


Skal søke boliglån

Hvis du har blitt uføretrygdet, så kan søke om startlån fra Husbanken.

Du kontakter da boligkontoret i din kommune og får hjelp til å søke. Det er meningen at disse lånene skal gi deg mulighet til å skaffe deg egen bolig. Men du må kunne betale ned på lånet.

Du kan også søke om Husbankens bostøtte som er et beløp du får hver måned for å gjøre det lettere å betale boligutgifter.

Hvis du ikke kan kjøpe deg egen bolig, kan du søke om kommunal bolig på boligkontoret.