Kunnskap kan gi ungdom bedre psykisk helse

Ungdom kan få bedre psykisk helse av å lære om hva som faktisk gir god psykisk helse. Det er derfor viktig at det undervises i temaet i videregående skole. Studiens hovedbudskap Studien har sett på sammenhengen mellom kunnskap om god psykisk helse og opplevd psykisk velvære hos ungdom i videregående skole: der resultatene viste en klar positiv … Les mer Kunnskap kan gi ungdom bedre psykisk helse